Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí

Zpět na výběr kategorií

červen 2023

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
13823 KOMUNIKACE SE ZŘIZOVATELEM V NÁVAZNOSTI NA DOPLŇKOVOU ČINNOST JÍM ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 07.06.2023 Olomouc Ing. Andrea Hošáková Volná místa OP „JAK“ pro nepedagogické pracovníky Přihláška
13923 PŘÍČINY KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ A JEJICH PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ 13.06.2023 Olomouc PhDr. Jan Svoboda Volná místa OP „J.A.Komenský“, MŠ,ZUŠ,SŠ,ŠD/ŠK Přihláška
14023 KOMUNIKACE A VZTAHY SE ZŘIZOVATELEM V NÁVAZNOSTI NA HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 14.06.2023 Plzeň Ing. Simona Pacáková Volná místa Přihláška
14123 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY, PÉČE O ARCHIVÁLIE V MŠ, ANEB CO MUSÍ A NEMUSÍ MŠ ZAJISTIT V SOUVISLOSTI S PLATNOU LEGISLATIVOU 20.06.2023 WEBINÁŘ RNDr. Ing. Eva Urbanová,
Ph.D. MBA
Volná místa Přihláška

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk