Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí


říjen 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
17018 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ A NOVÉ OBECNÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SPECIÁL PRO POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 16.10.2018 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D
Volná místa Přihláška
16718 JAK VYUČOVAT PRAVOPISNÉ UČIVO NA 1. STUPNI ZŠ 17.10.2018 Vsetín PaedDr. Hana Mühlhauserová Volná místa Přeloženo z 9. října 2018. Již přihlášení zájemci nemusí posílat novou přihlášku. Přihláška
17118 SOUČASNÝ ŽÁK VERSUS ROLE A KOMPETENCE SOUČASNÉHO UČITELE 18.10.2018 Vsetín PhDr. Jan Svoboda Volná místa hrazeno z MAP ORP Vsetín Přihláška
17218 DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA A JEHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 22.10.2018 Vsetín Mgr. Petra Slováková Volná místa Přihláška
16918 ZMĚNY V PERSONALISTICE A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ - PODZIM 2018 26.10.2018 Valašské Meziříčí PhDr. Dagmar Kučerová Volná místa Přihláška

listopad 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
17318 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V SOULADU S GDPR, VČETNĚ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU 01.11.2018 Vsetín RNDr. Ing. Eva Urbanová Volná místa Přihláška
17418 PAMĚŤ A HRY NA ROZVOJ PAMĚTI 02.11.2018 Zlín Mgr. Alena Vlková Volná místa Přihláška
17518 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2018, ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2018 09.11.2018 Plzeň Ing. Simona Pacáková Volná místa Přihláška
17618 PROBLEMATIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ a SPECIFICKÝCH PORUCH CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ v ZUŠ 13.11.2018 Zlín Mgr. Helena Kudelová Volná místa Přihláška
17718 VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2018 SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY A PROBLEMATICKÉ OBLASTI VČETNĚ GDPR 15.11.2018 Vsetín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
16018 ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2018 A NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2019 16.11.2018 Vsetín Ing. Dana Vankeová Volná místa Přeloženo z 18. září 2018. Již přihlášení zájemci nemusí posílat novou přihlášku. Přihláška
17918 VÝTVARNÉ INSPIRACE (vánoční čarování - opět něco nového) 20.11.2018 Vsetín Lena Banszel - Freyová Volná místa Přihláška
18118 PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY 27.11.2018 Zlín PhDr. Vlastislav Kožela Volná místa Přihláška
18118 PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY 27.11.2018 Zlín PhDr. Vlastislav Kožela Volná místa Přihláška
18218 VÝTVARNÉ INSPIRACE (VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ - OPĚT NĚCO NOVÉHO) 28.11.2018 Kroměříž Lena Banszel - Freyová Volná místa Přihláška

prosinec 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
18718 GRAFOMOTORIKA 12.12.2018 Vsetín Mgr. Lenka Bínová Volná místa Přihláška
18718 ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST ANEB CO BY MĚL PŘEDŠKOLÁK UMĚT, ABY VE ŠKOLE OBSTÁL 13.12.2018 Kroměříž Mgr. Lenka Bínová Volná místa Přihláška

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson