Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí

Zpět na výběr kategorií

září 2022

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
14922 ZAČÍNÁM UČIT V MATEŘSKÉ ŠKOLE 29.09.2022 Zlín Bc. Lena Banszel-Freyová,
Mgr. Dana Karmasinová
Volná místa ve dnech 29.9.2022 a 13.10.2022 Přihláška

říjen 2022

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15122 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - NOVINKY V DOKUMENTACI A SOUVISLOSTI V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ 04.10.2022 WEBINÁŘ PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. Volná místa Přihláška
15222 VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 05.10.2022 Vsetín Mgr. Renata Abrahamová Volná místa Přihláška
15322 SPOLUPRÁCE UČITELE A ASISTENTA PEDAGOGA 11.10.2022 Zlín Mgr. Štěpánka Maryšková Volná místa Přeloženo z 20.9.2022 Přihláška
15422 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY VE ŠKOLÁCH V SOULADU S GDPR, VČETNĚ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU (NOVINKY V OBLASTI PRÁCE S DATOVOU SCHRÁNKOU A PŘECHOD NA ELEKTRONICKOU PODOBU SPISOVÉ SLUŽBY) 14.10.2022 WEBINÁŘ RNDr. Ing. Eva Urbanová,
Ph.D.
Volná místa OP „J.A.Komenský“, 1.I/4 MŠ; OP „J.A.Komenský“, 1.II/7 ZŠ Přihláška
15522 ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO KOLEKTIVU POMOCÍ ČINNOSTÍ A HER 18.10.2022 Vsetín Mgr. Jana Macečková Volná místa Počet účastníků omezen ! Přihláška
15622 ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022 S DŮRAZEM NA MAJETEK, JEHO EVIDENCI, ODPISOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍ TRANSFERŮ INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ   21.10.2022 WEBINÁŘ Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
15722 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ VÝBAVA UČITELE MŠ 24.10.2022 Vsetín PhDr. Jan Svoboda Volná místa OP „J.A.Komenský“, 1.I/4 MŠ Přihláška

listopad 2022

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15922 DÍTĚ S OPOŽDĚNÝM VÝVOJEM ŘEČI PROSTÝM V MŠ 01.11.2022 Vsetín PaedDr. Yveta Odstrčilíková,
Ph.D.
Volná místa OP „J.A.Komenský“, 1.I/4 MŠ; OP „J.A.Komenský“, 1.II/7 ZŠ Přihláška
16022 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ MŠ A VEDOUCÍCH UČITELEK MŠ 03.11.2022 Rožnov p.R. Mgr. Karel Opravil,
Mgr. Marek Tvrdoň,
Mgr. Dana Karmasinová,
Mgr. Stanislava Korcová,
Jitka Severinová
Volná místa ve dnech 3.11. a 4.11.2022 Přihláška

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón