Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


prosinec 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
18718 GRAFOMOTORIKA 12.12.2018 Vsetín Mgr. Lenka Bínová Volná místa 2 volná místa.. Přihláška
18818 ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST ANEB CO BY MĚL PŘEDŠKOLÁK UMĚT, ABY VE ŠKOLE OBSTÁL 13.12.2018 Vsetín Mgr. Lenka Bínová Volná místa Úhrada možná z MAP Vsetínsko II a MAP Valaš.Meziříčí II Přihláška

leden 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
10119 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2019 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč,
Ph.D.,
Mgr. Soňa Jurková
Obsazeno 2.-6.1.2019 Přihláška
10219 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2019 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč,
Ph.D.
Volná místa 2.-5.1.2019 Přihláška
10319 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2019 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil,
Ph.D.,
Mgr. Roman Farana,
Ph.D.
Obsazeno 2.-6.1.2019 Přihláška
10419 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2019 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil,
Ph.D.,
Mgr.Roman Farana,
Ph.D.
Obsazeno 2.-5.1.2019 Přihláška
10519 SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ) 11.01.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
11019 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ 15.01.2019 Vsetín Mgr. Blanka Rozehnalová,
Ph.D.
Volná místa 1. část: 15.1.2019, 2. část: 22.1.2019 Přihláška
11219 SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ) 31.01.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson