Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2018 A NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16018                                                                                                              

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům z podnikatelských subjektů. kat informace o změnách daňových zákonů 2018 a připravovaných změn 2019.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky se změnami a dopady zákona o účetnictví s účinností od 1.1.2018, připravovanými změnami zákona DPH, zákona o dani z příjmů a obsahem novel dalších souvisejících zákonů, které jsou součástí tzv. daňového balíčku s účinností od 1.1.2019. Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Zákon o účetnictví účinnost od 1.1.2018
- prováděcí vyhláška pro podnikatele
- změny v souvislosti a právní úpravou EU (goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení)
Zákon o DPH účinnost od 1.1.2019 (část od 1.1.2021)
- úpravy v předmětu daně, úpravy  v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost
- změny u digitálních služeb
- uplatňování DPH v případě poukazů (voucherů)
- nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti
- úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
- další navrhované změny
Zákon o daních z příjmů účinnost od 1.1.2019
- omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
- zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
- zdanění ovládaných zahraničních společností
- zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickým pohonem a další
- další navrhované změny
Zákon o hazardních hrách
Insolvenční zákon
Celní zákon
Daňový řád
Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
Zákon o Finanční správě ČR
Zákon o Celní správě ČR
Zákon o evidenci tržeb
- novela zákona účinná od 1.1.2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR: Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních
TERMÍN a ČAS: pátek 16. listopadu 2018 (přeloženo z 18.9.2018)
ČAS: 9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)
MÍSTO:  Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776
CENA:   1.200,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 12. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 POZNÁMKA: již přihlášení zájemci z původního termínu 18.9.2018 nemusí posílat novou přihlášku

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk