Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V SOULADU S GDPR, VČETNĚ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17318

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 14977/2018-1-488

 

URČENO:
Ředitelům škol a školských zařízení, zaměstnancům sekretariátů, kteří jsou pověřeni úschovou a archivováním dokumentů, správou spisoven a podatelen a chtějí získat nové informace k dané problematice v souladu se zásadami GDPR. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář zaměřený především na praktickou stránku výkonu spisové a archivní služby ve školství v roce 2018, včetně komunikace datovou schránkou.  Účastníci si mohou ověřit správnost svých organizačních a pracovních návyků spojených s administrativním chodem organizace, nakládáním s dokumenty při výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné nebo elektronické podobě. Součástí je rovněž péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Platná legislativa v oblasti archivnictví, spisové služby, datových schránek a GDPR.
 • Základní pojmy v archivnictví, spisové službě, datových schránkách a GDPR.
 • Povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty, vedení spisové služby.
 • Práce s datovou schránkou.
 • Oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání).
 • Podací deník vs. software elektronické spisové služby.
 • Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti.
 • Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná).
 • Skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce.
 • Tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy.
LEKTOR:

RNDr. Ing. Eva Urbanová  - odborník na danou problematiku, metodik spisové služby a datových schránek

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 1. listopadu 2018

9.00 - 13:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

980,00 Kč (vč. drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 24. října 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca