Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PROBLEMATIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ a SPECIFICKÝCH PORUCH CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ v ZUŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17618

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-14977/2018-1-488

 

 

URČENO:
Učitelům ZUŠ, vhodné také pro učitele hudební výchovy na ZŠ.  

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je rozšíření kompetencí pedagogů ZUŠ při práci s žákem se specifickými poruchami učení a chování. Účastníkům poskytnout základní ucelený vhled do symptomů jednotlivých poruch učení a jejich pravděpodobného průmětu do bezproblémového zvládání hudební nauky i samotné hře na nástroj. Seznámit s možností vypracování IVP a jeho legislativního rámce. Ve druhé, praktické části semináře pak nabyté obecné poznatky aplikovat na konkrétní kazuistiky žáků, se kterými pracují ve smyslu "Co dělat, když...."

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Možnosti řešení problémů, které souvisí s výukou žáků se specifickými poruchami učení a chování v základních uměleckých školách.- dyslexie a čtení not či hra z listu - problémy s pravolevou orientací při hře na klavír a další nástrojeMožnosti kompenzace těchto poruch a řešení individuálních případů z praxe učitelů.
  • - současné čtení (rozlišování) v basovém a houslovém klíči  apod.
  • - dysgrafie u výtvarných oborů
  • Výčet a popis jednotlivých SPU, SPUCH s možným dopadem do oblastí výuky na ZUŠ
  • Porucha koncentrace pozornosti (ADD) a porucha koncentrace pozornosti a chování (ADHD) IVP jako podpůrné opatření pro žáka, legislativa, administrace.Kazuistiky účastníků s hledáním možných řešení pro žáka i pedagoga.
  • Jak zpracovat IVP.
  • ve výuce - etiologie, popis projevů.
  • Diskuze a výměna dosavadních zkušeností, možnosti řešení konkrétních případů z praxe.
LEKTOR:

Mgr. Helena Kudelová - odborník na danou problematiku, speciální pedagog PPP

TERMÍN:

ČAS:

úterý 13. listopadu 2018

8.00 - 12:00 h (prezence 7:30 - 8:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy
průmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace
„Prašád“) veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná o cca 10 minut  pěší chůze od nádraží ČSAD

CENA:  

650,00 Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 7. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk