Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18118

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-14977/2018-1-488

URČENO:
Seminář je určen ředitelům škol a školských zařízení.    

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Efektivní a účelové plánovaní je jednou ze zásadních dovedností ředitele školy. První část semináře je zaměřena je plánování v oblasti rozvoje, zkvalitňování pedagogického procesu, vzdělávacího obsahu a personálního rozvoje školy
Náplní druhé části je kontrolní a hodnotící činnosti ředitele školy, a to především se zaměřením na kontrolu a hodnocení kvality pedagogického procesu a výsledků vzdělávání.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Plánování v oblasti řízení a správy          

- koncepce rozvoje školy (dlouhodobé plánování)

- priority a klíčové faktory

- plán rozvoje personálního zabezpečení činnosti školy 

- rozvoj informačního a komunikační systému

- prezentace školy a public relations

- zlepšování kvality materiálního vybavení

- krátkodobé operativní plánování (měsíční, týdenní plánování)

 

  • Plánování v oblasti vzdělávání                 

- vzdělávací kurikulum a inovace

- další vzdělávání pedagogických pracovníků                

- podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

- poradenský a konzultační servis pro žáky i rodiče

  • Systém kontrolní činnosti

- plánování a zaměření kontrolní činnosti

- realizace kontrolní činnosti

- práce se zjištěními z kontrolní činnosti

- plánování a zaměření kontrolní činnosti

- realizace opatření z kontrolní činnosti

  • Výsledky vzdělávání- zjišťování kvality výsledků vzdělávání

- hodnocení kvality vzdělávání 

- zjišťování kvality výsledků vzdělávání

- práce se zjištěnými výsledky vzdělávání a realizace opatření

  • Diskuze, odpovědi na dotazy. 
LEKTOR:

PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel krajského inspektorátu ČŠI ve Zlíně

TERMÍN:

ČAS:

úterý 27. listopadu 2018

9.00 – 13:00 h (prezence 7:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati

CENA:  

770,00 Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 21. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca