Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ A NOVÉ OBECNÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SPECIÁL PRO POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17018

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 22462/2017-2-865

 

URČENO: 
Osobám, které vykonávají činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, ale i ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je propojit právní výklady a získat první zkušenosti z oblasti zpracování osobních údajů se specifiky činnosti škol a školských zařízení, a tím přispět k zefektivnění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.                                            

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Případy zpracování osobních údajů dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců ve škole a školském zařízení fotografií, záznamů kamerového systému, výtvarných děl žáků, ..), (např. organizace školy v přírodě, vyšších kol soutěží, vedení školní matriky, třídní knihy, - obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • obsah formulářů přihlášek,
  • organizace činností, obsah a vedení dokumentace, při kterých se zpracovávají osobní údaje
  • problémové případy, účel a právní základ zpracování (např. zpracování rodného čísla)
 • Posloupnost činností školy a školského zařízení při zpracování osobních údajů- zpracování, obsahu interní směrnice o zpracování osobních údajů, zničení/výmaz.
  • praktické momenty zpracování osobních údajů od shromáždění osobních údajů po jejich
  • promítnutí pravidel GDPR do informační povinnosti správce, vedení záznamů o činnostech,
 • Rizikové činnosti školy a školského zařízení z úhlu pohledu porušení zabezpečení osobních údajů.
  • ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů.
 • Specifické případy zpracování osobních údajů zaměstnanců škol a školských zařízení v pracovněprávních vztazích 
 • Diskuze a výměna dosavadních zkušeností, možnosti řešení konkrétních případů z praxe. 

 

LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D - lektor školského managementu, odborník na danou problematiku a školskou legislativu

TERMÍN:

ČAS:

úterý 16. října 2018  

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy
průmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace
„Prašád“) veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná o cca 10 minut  pěší chůze od nádraží ČSAD

CENA:  

1100,- Kč (vč. drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 10. října 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk