Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

JAK VYUČOVAT PRAVOPISNÉ UČIVO NA 1. STUPNI ZŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16718

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678

 

 

URČENO:   
Vyučujícím 1. stupně ZŠ a speciálních škol.

 

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Pracovní seminář zaměřený na efektivní metody výuky pravopisu napříč všemi ročníky 1. stupně. Účastníci si vyzkouší zajímavé metody a aktivity vhodné pro výuku pravopisu. Získají jistotu v tom, které pravopisné učivo je nutno na 1. stupni probrat a naučí se sestavovat ukázkový tematický plán pro jednotlivé ročníky.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku ZŠ podle požadavků pravopisných výstupů RVP ZV.
  • Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivých pravopisných jevů napříč 1. stupněm aneb co se ve výuce osvědčilo?
  • Indikátory kvality jednotlivých pravopisných jevů.
  • Kritéria hodnocení pravopisných cvičení a diktátů.
  • Diskuze a výměna zkušeností.

 

 

LEKTOR:

PaedDr. Hana Mühlhauserová, zkušená certifikovaná lektorka DVPP, autorka učebnic pro 1. stupeň ZŠ

TERMÍN:

ČAS:

středa 17. října 2018 (přeloženo z 9. října 2018) 

12:30 - 16:30 hod (prezence 12:00 - 12:30 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

730,- Kč (včetně drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 12. října 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 POZNÁMKA:  na semináři bude možné zakoupit publikace lektorky !!

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk